Bli medlem

Vi hoppas att få välkomna dig och ditt företag i VilstaGruppen.

VilstaGruppen satsar på att öka medlemsnyttan!

Befintliga medlemmar ska känna att de får ut maximalt av sitt medlemskap vi vill att de som inte är medlemmar inser värdet av att gå med i ett unikt nätverk där både företag som köper, säljer, konsulter både inom producerande och tjänsteföretag möts och driver frågor och utveckling gemensamt.

Det är också väldigt viktigt att öka medlemmarnas synlighet med en marknadsföring som sker via VilstaGruppen med bl.a. bra och innehållsrik information på hemsidan och en smidighet att länka vidare till respektive hemsida, deltagande på diverse olika mässor och arrangemang både lokalt och utanför.

Stadgar 

 

Vill du veta mera? Kontakta Pasi Jantunen på tel 072-727 17 77!

En viktig del av medlemsnyttan är olika aktiviteter som anordnas, t.ex. frukostseminarium, utbildningsdagar, företagsträffar, olika projekt. Målsättningen är att föreningens medlemmar ska få ännu större möjligheter att nätverka och mingla.
Alla affärer startar i möten och därför är det viktigt att erbjuda plattformar där medlemmarna kan mötas.

Bli medlem ni också
- Välkommen med er medlemsansökan!

Medlemsansökan blankett

Priser för medlemskap

 

 

Skriv ut ansökan, fyll i och skicka till:

Medlemsansökan

VilstaGruppen
Box 4036
630 04 Eskilstuna

eller maila ansökan till:
info@vilstagruppen.se