Utbildning

Se rabatterbjudande på Lexicons utbildningar för dig som är medlem i Vilstagruppen här!                                                              

För utbud och anmälan se Lexicons utbildningsportal:  https://bit.ly/VilstaGruppen-Boka-Lexicon

Information om utbildningskampanjer, föreläsningar mm kommer att visas här.