Utbildning

Se rabatterbjudande på Lexicons utbildningar för dig som är medlem i Vilstagruppen här!                                                              

För utbud och anmälan se Lexicons utbildningsportal:  https://bit.ly/VilstaGruppen-Boka-Lexicon

Information om utbildningskampanjer, föreläsningar mm kommer att visas här. 

Ekonomi för icke ekonomer - se specialerbjudande för medlemmar till utbildning 12 juni!  

Presentationsteknik och retorik med Urban Stenberg 29-30 augusti! Se specialerbjudande!