VILSTAGRUPPEN

Stark samverkan mellan framgångsrika företag!

Vi är ett nätverk som satsar på medlemsnytta inom utbildning, nätverk och avtal. VilstaGruppen är ett starkt och växande nätverk med cirka 160 medlemsföretag som tillsammans har cirka 4 000 anställda. 

Medlemmarna finns främst i Eskilstuna kommun, då allt fler företag ser nytta med att ansluta sig till detta nätverk. Bland medlemsföretagen finns såväl tjänsteföretag som producerande företag.

Medlemsnyttan mäts delvis genom de förmånliga ramavtal som VilstaGruppen tecknar inom mängder av olika branscher, och på vissa avtal finns det även förmåner för alla anställda. Genom samverkan uppnås stora inköpsvolymer vilket ger medlemsföretagen mycket bra priser och förmåner.

Till medlemsnyttan hör även samarbetsprojekt, nätverkande, gemenskap samt möjlighet att påverka marknaden och myndigheter.

VilstaGruppen är ett nätverk som gynnar medlemsföretagen genom ett utökat samarbete och utbyte av yrkeskunskap.
Även friskvård och motion har länge varit områden med hög prioritet, något som medlemmarna har välkomnat.

Vi fokuserar på tre olika områden för att få den bästa nyttan för medlemmarna och vår vision är:

  • AVTAL - Vassa avtal med 30 avtalsleverantörer med vinstgivande nytta både för ditt företag och dina anställda
  • UTBILDNING - tillväxt skapad genom återkommande injektioner av kunskap
  • NÄTVERK - vi känner lojalitet och förtroende för varandra

Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss!
Telefon: 072-727 17 77 Pasi Jantunen
E-post: info@vilstagruppen.se